Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

torsdag 5 november 2009

Något att tänka på för alla delaktiga i vaccinationshysterinJag skrev detta redan 23 oktober 2009 00:28 riktat till skolsystern karstin.loof@vaxjo.se - hon har ännu ej svarat:

(Bo Zachrisson - chefsredaktör för 2000-talets vetenskap - betecknar i en artikel massvaccinerings-kampanjen som ett medicinskt experiment: http://www.aftonbladet.se/debatt/article5932440.ab)

Något att tänka på för alla delaktiga i vaccinationshysterin:
- De som skapat vaccinen är HELT ansvarsbefriade vid alla vaccinationsskador, även dödsfall.
- Vaccinet är ALDRIG testat efter de regler som gäller för godkända vaccin pga "pandemin" beteckningen.
- Endast "liknande" vaccin är testade på folk 18-65 år gamla - det har aldrig gjorts tester på BARN, gravida eller ammande.
- Betydelsen för "pandemi" ändrades 1 maj av WHO så smittor behöver inte längre vara farliga, bara snabbt spridda.
- Svininfluensan är betydligt ofarligare än de årliga influensor vi har. Ialla fall fram till vi började vaccinera.

VEM är ansvarig om inte de som gjort vaccinet är det?

Enligt de principer som fastställdes vid Nürnberg är det de som ger vaccinet, dvs den vårdpersonal som fysiskt injicerar det otestade vaccinet in i försökspersonerna, i det här fallet barnen. Det betyder att om något skulle gå fel med det här försöket bär du och dina kollegor ansvar personligen. Att inte veta eller bara följa order var inte tillräckligt för att inte bli dömd vid Nürnberg och trots alla garanter till vårdpersonal och andra lydiga anställda finns dessa regler och har använts och kan användas igen, ifall syndabockar sökes.


Så, vad finns det i vaccinet ni ska börja dela ut v 48?

Detta borde stå tydligt på den förpackningssedel som ska komma med vaccinet, men tydligen är inte detta alltid fallet har jag hört.

Uppgifter finns att det vaccin svenskarna nu får innehåller Thimersol, ett konserveringsmedel med kvicksilver, samt skvalen, för att förstärka vaccinets effekt . (Ifall dessa finns med i vaccinet är det definitivt inte lämpligt att ge till barn eller gravida.)

Tysklands armé kräver ett vaccin utan kvicksilver och skvalen: http://www.netzeitung.de/gesundheit/1489979.html

Oavsett vilka ingredienser som finns i vaccinet ska VARJE person, föräldrarna då, få en ordentlig beskrivning av det exakta innehållet, samt alla biverkningar innan något endaste barn injiceras.


Opartisk information kan bara fås av OBEROENDE forskare.

Det sista man borde logiskt göra är att lyssna på de som tjänar miljarder på den här vaccinhysterin. Dessa aktörer är försäljare och har ett intresse - vinst. De bedriver inte ett humanitärt ideellt arbete och om deras vaccin hjälper eller inte är sekundärt för dem. De vill dock helst inte att deras köpare dör heller. Det är dålig business. Däremot är det bra om folk behöver fler av deras produkter - länge. (Likaväl som jag förväntas tro på vad medicinutbildade intygar mig borde jag som företagsekonom förväntas bli trodd i den här saken.)

Polisanmälningar mot massvaccineringen ska ha lämnats in i många länder, bl a i Sverige. Initiativtagare har varit alltifrån oberoende forskare och läkare till medicinska journalister. Det blir intressant att se om något lands rättsystem törs ta i saken. Den som lever får se.

Regler för den här typen av medicinska experiment - bl a fastställda i Nurnbergrättegången:

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him/her to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonable to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted where there is a prior reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.

Swedish analyst files criminal charges:http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=887%3Aswedish-analyst-files-criminal-charges-against-the-swedish-government&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=sv

First deaths in Sweden from swine flu vaccine:http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1281%3Afirst-deaths-in-sweden-from-qswine-fluq-vaccine&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en

They got sick from the vaccine in Sweden:http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1268%3Athey-got-sick-from-the-vaccine-in-sweden&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en

Fler artiklar om svininfluensevaccinet här: http://www.theflucase.com/

Ingis Erlingsdotter - Magnolia Lane