Disclaimer

All content on this blog is fictional and any resemblance with actual events are purely coincidental. When you choose to read this blog you also agree to not get offended or try and use any content to defame me as a person or anyone connected to me. If you cannot commit to this agreement you are violating the agreement you agreed to by reading this blog. I repeat that by the act of reading this blog you are committing to this agreement of not getting upset or using content in a way that could be considered an act of aggression. If you cannot follow this agreement I urge you to not read this blog.

tisdag 5 juni 2007

Formellt korrekta lögner i VäxjöDen här bloggen ska handla om de senaste tankarna runt hur de på Växjö kommun ljuger och spelar överlägsna med sitt "perfekta" protokoll, som är skapat efter en formell mall som följts av mekaniska "individer", som tar avstånd från meningslösa saker som logik, etik, sanningen, osv. Men allting är fullkomligt formellt korrekt, så korrekt att en utomstående genast sympatiserar med kommunen och viftar bort människan, innan de ens tagit reda på vad som egenligen hänt. Den mekaniska responsen hos alla som formats av den grå massan är att blint följa maktspråket. Säger någon att "jag har rätt att ignorera dina mänskliga rättigheter för den befogenheten besitter jag", klappar genast den hjärntvättade händerna. Ja, för hur kan "människan" ha rätt mot gud? Förlåt, jag menar myndigheten? Naturligtvis har människan rätt - myndigheten finns bara till för att rättfärdiga sin egen existens. Om vi förstod att den inte behövdes skulle vi kasta ut alla snyltarna och tvinga dem börja arbeta på riktigt. Och det är det som skrämmer ALLA som arbetar på myndigheter, så att berätta den här historien för någon som skrämt håller tag i sitt myndighetsjobb är meningslöst. Endast en avprogrammerad ex-kultmedlem kan förstå. Någon som tagit sig ur myndighetskulten pga han eller hon inte ville förlora sin själ och bli en vandrande zombierobot eller alternativt bränna ut sig själv till ett deprimerat nedbrutet skal.

Att jag talar om den grå massan betyder inte riktigt det du kanske tänker dig. Det uttrycket kommer från en dröm jag länge plågades av. Det var en veritabel mardröm, där jag jagades av ett stort molnliknande objekt, som slukade alla i sin väg. Varje person som kommit i kontakt med "massan" förvandlades till en robotliknande varelse, utan förmåga till självständigt tänkande, analyserande och kritiserande. De blev alltså lullande idioter som glatt klappade händer åt vad "överheten" sa dem. Efter att i årtionden flytt ifrån massan och desperat försökt rädda alla mina medmänniskor från att låta sig sugas in i den, lät jag så en natt massan komma ifatt mig, omsluta mig, medan jag stod kvar beredd att slåss. Det som hände chockade mig ganska rejält. Massan blev sjuk av mig, föll tillbaka, och alla jag rörde inne i massan smittades av det virus jag bar på. En immunitet mot omänskligheten, dumheten, eller kalla det vad du vill. I flera andra drömmar förstår jag nu att samma tema spelats upp, men med lite olika vinkling. I en dröm, som varit oerhört vanlig i många år, verkar till synes utomjordingar ha tagit över jorden och de skjuter på alla människor med en stråle, som gör dem till lullande idioter. Jag kämpar tappert för att rädda så många som möjligt, speciellt barn eftersom de vuxna verkar i nästan de flesta fall vara förlorade. Barnen har bättre motståndskraft och vilja att rädda sig. Vi flyr och hela tiden dyker omänskligt kyliga män upp klädda i svarta kostymer, hatt och pistoler. Det var långt innan jag hört talas om Men in Black, men nu vet jag vilka de där männen är. De är inte riktiga människor, utan döda övertagna av en mekanisk livsenergi.

Och varför berättar jag nu dessa drömmar? Självklart för att det kalla, hjärtlösa samhälle du ser omkring dig just nu har tagit lång tid att planera fram. Att skapa människor som verkar trevliga och pålitliga på ytan, men i alla lägen reagerar mekaniskt när ledaren är hotad. Vem ledaren är funderar många på och jag har en allt mer gnagande otäck känsla av att det inte är frågan om något mänskligt. Någonting bortom våra verklighetsgränser, snarare. En mörk kraft som suger näring ur människors dagliga kamp för sin överlevnad, sina rättigheter. För att få energi behövs konflikter och därför kan inte deras tjänare göra det som är rätt på en gång, utan måste jävlas så mycket det bara går med människorna. Deras önskan är att vi människor överklagar, hoppas, längtar, och sliter ut oss själva emotionellt och psykiskt på att bara få det som lagligen tillhör oss. Varför bryter annars myndigheterna på gräsrotsnivå mot lagen, som t ex kommuner och försäkringskassor? Med egna ögon har jag sett det ske och ända chansen att få rätt, trots att det står svart på vitt i lagboken, är att gå en lång utmattande match emot dem. De bryr sig inte om ifall vi vanliga människor i slutändan skulle vinna. De bryr sig bara om att tvinga in oss i den kampen, för på det sättet kan de tjäna sin herre. Jag skulle helst kalla deras herre för Satan, för det är den termen som känns känslomässigt mest beskrivande för denna företeelse. Naturligtvis är Satan bara ett ord vi hittat på, troligen med ursprung från Saturnus-kultens Saturn. Deras välsignelse är nämligen densamma som det onda ögat, förbannelsen.

Jag skrev och ifrågasatte till Anders Lundgren på miljökontoret i Växjö varför han fokuserat på vår katt, när han samtidigt vägrat redogöra för veterinärens diagnos. Svaret blev att han trodde vi kommit överens om att inte fokusera på katten. Goddag yxskaft! Ett sånt svar får blodet att svalla på varje logiskt tänkande individ. Hos lullande idioter väcks bara en förundran över hur dum jag är som frågar så dumt, för vad har det med saken att göra? Allt, ty genom att ta upp katten och dens hälsotillstånd som hörsägen ogiltighetsförklaras min hela "anmälan". För en frisk människa märks genast detta som undanflykter och rent nonsens. Eller som George Orwell skrev i boken 1984: "Dubbeltänkande är förmågan att behålla två motsägande uppfattningar samtidigt och acceptera båda. Partiets intellektuelle vet i vilken riktning hans minne måste förändras, han vet alltså att han bedrar verkligheten, men genom tillämpning av dubbeltänkande övertygar han sig om att verkligheten inte våldförs. Denna process måste vara medveten om den skall kunna utföras med tillräcklig precision, men samtidigt omedveten för att man skall vara fri från känslan av falskhet och skuld. Dubbeltänkande är en kärnpunkt i engsoc eftersom det viktiga för partiet är att avsiktligt föra bakom ljuset utan någon försvagning av den målmedvetenhet som bygger på fullständig ärlighet. Att kunna säga avsiktliga lögner och på allvar tro på dem, att glömma alla fakta som har blivit obekväma och åter dra upp dem ur glömskan precis så länge som behövs för att förneka existensen av en objektiv verklighet och hela tiden ta hänsyn till den verklighet man förnekar - allt detta är en ofrånkomlig förutsättning. Till och med för att använda ordet dubbeltänkande krävs att man praktiserar dubbeltänkande. Ty genom användningen av ordet erkänner man att man mixtrar med verkligheten, genom ett nytt dubbeltänkande utplånar man detta vetande och så vidare i det oändliga med lögnen alltid ett steg före sanningen. Till slut är det med hjälp av dubbeltänkande som partiet har fått - och av allt att döma kommer att ha i tusentals år framåt - förmågan att hejda historiens lopp.'' (sidan 164-165, George Orwell - 1984.)

Det här citatet skickade min äldste bror mig när jag skickat honom mailkorrespondensen mellan mig och Anders Lundgren. Hur han den 26 mars lovade att om jag hade rätt, dvs katterna kunde gå ut och in i utrymmet bland giftet, så skulle han be Anticimex åtgärda detta. Och om jag hade fel så skulle jag SJÄLV kunna uttrycka mig innan ärendet skulle gå till nämnden. Nu hade jag faktiskt RÄTT, men Anders Lundgren bad ändå aldrig Anticimex att rätta till felet, istället ändrade han nu verkligheten. Den verkligheten som grundar sig på lagboken och som han skrev den 26 mars han stödde. Han ansåg nu att det var helt i sin ordning att katterna kunde gå in och ut bland giftet. Detta är ett typexempel på dubbeltänkande, och endast någon som avslöjat mekanismerna bakom dess psykologi kan avslöja den. Alla som likformats av den grå massan (från min ena dröm) eller av ufo-strålarna (från min andra dröm) lullar bara med och accepterar dessa två helt motsatta verkligheter som varande en och samma. Nej, han har aldrig sagt emot sig själv, utan helt sakligt hållt samma linje hela tiden. Vill man bli galen kan man stanna där och hoppa upp och ner och skrika tills man blir rödögd att "ser ni då inte era jävla idioter att kejsaren är naken???", men det tjänar faktiskt ingenting till att göra. Ju hårdare man försöker bestrida dubbeltänk, ju hårdare knyter hjärntvätten till runt hjärnan på de som tagit åt sig den. Det är som med en snara som dras åt ju mer man kämpar emot.

Anders vill att jag ska ta ärendet vidare till nästa nivå, överklaga, gå till domstol. Detta processande kan ta år och dar och en hel massa energi. Och det bara för att jag skrev en enkel lite fråga till kemikalieansvarige vid kommunen. En fråga om en helt vanlig företeelse. För som jag redan berättat i tidigare bloggar i detta ämne måste ALLA med jordbruksverksamhet av något slag anlita Anticimex för annars får de ingen försäkring. Det betyder alla bönder, stall och så vidare. Och ändå kunde inte Anders Lundgren ge mig ett rakt svar på min fråga: "Frågan gällde hur ni tolkar lagen helt allmänt, utan att någon ännu bevisligen kommit till skada". En fråga som åtföljdes av en hänvisning till miljöbalken om vårdslöshet med gifter och farliga ämnen. En enklare och mer förtydligad frågeställning får man leta efter. Anders svarar att de absolut på inga villkor får bryta mot lagen, dvs inga dispans för somliga. Men det han säger överensstämmer inte med hur han och hans myndighet agerat. Han säger A, men han gör B. Vad MENAR han? Helt klart både ock, samt ingetdera. Är man hjärntvättad - zappad - är man.

Ingis Erlingsdotter - Magnolia Lane